Rozmarýn školka & RC - dětská skupina

Alternatina k předškolnímu vzdělávání, Sibřina, Praha - východ

                                  PODPOŘENÁ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST 


Cílem projektu ŠKOLKA ROZMARÝN&RC je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. DS ŠKOLKA ROZMARÝN & RC podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s malými/předškolními dětmi, kteří mají vazbu na trh práce.

CHCETE SE K NÁM PŘIJÍT PODÍVAT NEBO SE PŘIHLÁSIT?