1. Mám zájem


Informujte se o aktuálně volných místech.


2. Zkušební den zdarma

Pokud máte zájem, můžete

 • se k nám přijít podívat,
 • absolvovat zkušební den zdarma (během školního roku).

Po dohodě s Olgou Šebkovou, 723 022 100, rozmaryn.skolka@gmail.com.

3. Přihláška

E-mailem rozmaryn.skolka@gmail.com nám zašlete:

 • přihlášku,
 • fotografii Vašeho dítka.


4. Platba zálohy

 • Pokud Vám potvrdíme, že máme pro Vaše dítko volné místo, je potřeba pro zapsání dítka do Rozmarýnu, složit částečně vratnou zálohu 1500 Kč na účet č. 2100413602/2010.
 • Pokud bude dítko navštěvovat Rozmarýn až do konce školního roku, 1000 Kč Vám vrátíme.

5. Nastupuji

Nejpozději v den nástupu je potřeba odevzdat:

 • Přihlášku - podepsaný originál,
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti - vystaví lékař,
 • Kopii průkazu zdravotní pojišťovny,
 • Smlouvu - dostane od nás,
 • Potrzení o zaměstnání nebo OSVČ,
 • Formulář pro podpořenou osobu - zašleme Vám e-mailem,
 • Souhlasy - zašleme Vám e-mailem.

Zápis dětí

Kapacitu pro aktuální školní rok máme obsazenou. Pokud máte zájem o docházku v následujícím školním roce, ozvěte se nám (cca únor, březen) a přijďte se k nám podívat.

Termín zápisu: únor - květen

Postup přihlašování na nový školní rok ale i přihlašování v jeho průběhu naleznete v sekci Přihlašování.

Co potřebuji k zápisu:

 • zašlete nám vyplněnou přihlášku e-mailem rozmaryn.skolka@gmail.com nebo doručte osobně,
 • k zápisu není nutno se dostavit osobně, ani není nutno se dostavit s dítětem,
 • pokud Vám potvrdíme přijetí dítka, je nutno do 3 dnů uhradit částečně vratnou zálohu a zaslat nám potvrzení o provedené platbě,
 • ostatní dokumenty (potvrzení zdravotní způsobilosti, smlouvu o zajištění péče o dítě, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení o zaměstnání, souhlasy, formulář pro podpořenou osobu, fotografii dítka elektronicky) postačí doručit později.
 • Před termínem konání zápisu doporučejeme osobní návštěvu s dítkem v době našeho dopoledního programu (po předchozí dohodě).