Ceník

školní rok 2018-19

Podmínky pro uplatnění dotované ceny:

  • nejdůležitější podmínkou "Evropského sociální fondu, program zaměstnanost" je, aby byl alespoň jeden rodič zaměstnán nebo OSVČ,
  • minimálně 6 hodinová docházka dítěte denně.

Služby

Oběd

omluvy do 7:00 hodin předchozího pracovního dne

46 Kč

Svačina

odpolední svačina

dopolední do krabičky nachystáte Vy

10 Kč

Odpolední docházka

při dopolední docházce možno "doobjednat"

100 Kč

Příplatky

PLATÍ VŽDY PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ

příchod 7:15                               40 Kč/den, 600 Kč/měsíc

odchod 17:00                            80 Kč/den, 1500 Kč/měsíc

odchod 18:00            230 Kč/den (včetně druhé svačiny) odchod 19:00             300 Kč/den (včetně druhé svačiny)

Platby

Platba docházky

Za pobyt dítěte v RC Rozmarýn platí zákonní zástupci úplatu dle předem nahlášené docházky (počet dní v týdnu), úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce.

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz (obvykle vánoční prázdniny, část letních prázdnin), bude stanovena poměrná výše úplaty odpovídající rozsahu omezení či přerušení provozu.

Platba za stravné

Cena oběda je 46,- Kč, dopolední svačinu připravují rodiče do podepsaného svačinového boxu, odpolední svačinu připravujeme my a cena je 10 Kč. Platba za stravné probíhá zpětně dle skutečně odebraných obědů spolu s platbou za docházku na následující měsíc.

Příslušnou částku za docházku a stravné naleznete vždy na počátku měsíce pod přiděleným evidenčním číslem v e-mailové schránce, platbu proveďte, prosím, výhradně převodem na účet č. 2100413602/2010, SS 333 do 15. dne příslušného měsíce, zpráva příjemci "evidenční číslo - jméno a příjmení dítěte".


Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají výhradně písemně, přednostně e-mailem nebo, pokud je to na poslední chvíli, tak sms zprávou (723 022 100) - aby mohl být omluven i oběd, je nutno dítko omluvit NEJPOZDĚJI DO 7 HODIN PŘEDCHOZÍHO PRACOVNÍHO DNE! (datum nepřítomnosti a jméno dítěte). Za neomluvené dny vyžadujeme platbu docházky a obědů v plné výši. Obědy Vám v případě Vaší včas omluvené nepřítomnosti odhlašujeme automaticky.


Pokud nestihnete oběd včas omluvit, je možno si oběd vyzvednout v době vydávání obědů 12:15 - 12:30 (po předchozí dohodě) - automaticky obědy z hygienických důvodů neuchováváme

NÁHRADY

Dle dohody s Olgou Šebkovou je možné během následujících 2 měsíců čerpat náhrady za předem omluvené dny (do naplnění kapacity). V případě dlouhodobé nepřítomnosti /nemoc více jak 2 týdny/ budou náhrady řešeny individuálně.

Pokud nestihnete oběd včas omluvit, je možno si oběd vyzvednout v době vydávání obědů 12:15 - 12:30 (po předchozí dohodě) - automaticky obědy z hygienických důvodů neuchováváme.

Rodič je povinen informovat RC Rozmarýn o výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či o výskytu vší.