Ceník

školní rok 2018-19

Podmínky pro uplatnění dotované ceny:

  • alespoň jeden rodič zaměstnán nebo OSVČ,
  • minimálně 6 hodinová docházka dítěte denně,
  • věk dítěte minimálně 3 roky.

Služby

Oběd

omluvy do 7:00 hodin předchozího pracovního dne

46 Kč

Svačina

odpolední svačina

dopolední do krabičky nachystáte Vy

10 Kč

Odpolední docházka

při dopolední docházce možno "doobjednat"

100 Kč

Příplatky

PLATÍ VŽDY PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ

příchod 7:15                               40 Kč/den, 700 Kč/měsíc

odchod 17:00                            80 Kč/den, 1500 Kč/měsíc

odchod 18:00                    230 Kč/den (včetně druhé svačiny)   odchod 19:00                            300 Kč/den (včetně druhé svačiny)

Platby

Platba docházky

Za pobyt dítěte v RC Rozmarýn platí zákonní zástupci úplatu dle předem nahlášené docházky (počet dní v týdnu), úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce na základě vystavené faktury.

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz (obvykle jarní a vánoční prázdniny, část letních prázdnin), bude stanovena poměrná výše úplaty odpovídající rozsahu omezení či přerušení provozu.

Platba za stravné

Cena oběda je 46,- Kč, dopolední svačinu připravují rodiče do podepsaného svačinového boxu, odpolední svačinu připravujeme my a cena je 10 Kč. Platba za stravné probíhá zpětně dle skutečně odebraných obědů spolu s platbou za docházku na následující měsíc.

Vyúčtování za docházku a stravné naleznete vždy na počátku měsíce v e-mailové schránce, zároveň vidíte platby a úhrady ve svém profilu v docházkovém systému. Platbu proveďte, prosím, výhradně dle pokynů ve vyúčtování (převodem na účet č. 2100413602/2010, do 15. dne příslušného měsíce, zpráva příjemci "jméno a příjmení dítěte").


Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají výhradně přes docházkový systém. Pokud má být omluven i oběd, je nutno DO 7 HODIN PŘEDCHOZÍHO PRACOVNÍHO DNE! Pokud si přejete za omluvený den čerpat náhradu, je nutno se omluvit do 7 hodin daného dne. Pokud nemáte vyjímečně přístup k internetu nebo se omlouváte později, pak prosím sms zprávu  na 723 022 100. Za neomluvené dny vyžadujeme platbu docházky a obědů v plné výši a nelze za ně čerpat náhrady.

Pokud nestihnete včas omluvit, je možno si oběd vyzvednout v době vydávání obědů kolem 12:30 (po předchozí dohodě) - automaticky obědy z hygienických důvodů neuchováváme.

NÁHRADY

Pokud využíváte jinou než celotýdenní docházku, jsou Vám automaticky za omluvené dny přidělovány náhrady. Nahlašovat se na ně můžete přes docházkový systém do 8 hod. daného dne. Pokud si přejete den navíc (nad počet náhrad) - napiště mi prosím. Náhrady vyprší po 60 dnech od omluveného dne.

Rodič je povinen informovat RC Rozmarýn o výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či o výskytu vší.