Rozmarýn školka & RC

 • je nestátní zařízením na principu dětské skupiny, spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí,
 • je alternativou pro vzdělávání dětí předškolního věku v malém kolektivu,
 • s více jak 13 letou zkušeností s provozování zařízení s péčí o děti předškolního věku,
 • se zázemím spolku vytvářejícím přes 20 let kulturu v obci i širším okolí,
 • je otevřen všem bez rozdílu,
 • respektuje individualitu dětí, rodičů a lektorů,
 • je pro všechny, kdo chtějí odpovědný, vstřícný a kreativní přístup nejen ke svým dětem,
 • inspiruje se vzdělávacími a výchovnými alternativami a současně respektuje požadavky na vzdělávání a výchovu v ČR.

V rámci denního programu nabízíme:

 • všestranný rozvoj dítěte,
 • tradiční i netradiční výtvarné techniky,
 • hudební a dramatické hrátky,
 • pečení/vaření,
 • zájmové projekty,
 • podpora jemné motoriky pomocí vlastních motorických listů,
 • pohybové hry,
 • návštěva divadla a jiných akcí.

Další služby

 • angličtina pro nejmenší 2 úrovně (celoroční kurz),
 • logopedie,
 • jízda na koních (jarní kurz),
 • plavání (dobrovolný jarní a podzimní kurz)
 • výtvarný kroužek (celoroční kurz),
 • keramika (celoroční kurz)
 • večerní hlídání,
 • odborné konzultace.

Prostory Rozmarýnu

... jsou velkorysé

 • herna/"pracovna",
 • tělocvična/výtvarný ateliér,
 • jídelna,
 • samostatná ložnice,
 • koupelna/WC,
 • zádveří + šatna,
 • vééééliká zahrada.

Týdenní program

 • Rozmarýn je celoročně v provozu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30. O vánočních a částečně o letních prázdninách bývá provoz omezen.
 • Individuálně lze dohodnout pravidelný i jednorázový dřívější příchod či pozdější vyzvednutí dítěte.
 • Každý den (dopoledne cca 1 hodina) je tématicky věnován určité činnosti (viz níže), zároveň se pohybové hry, říkanky i výtvarné činnosti objevují ve všechny dny.
 • Každý školní rok má jedno hlavní nosné téma.
 • pondělí + středa - speciální program pro předškoláky
 • koně (den bude upřesněn na jaře)
 • plavání (podzim a jaro, den bude přesněn)

Pondělí: Úvod do týdenního programu

Úterý: Den s písničkou

Středa: Projektový den/Den s příběhem

Čtvrtek: Den s tvořivými činnostmi

Pátek: Den s pečením

Den v Rozmarýn

 • 7:30 - 9:00 příchod dětí, volná hra, individuální grafomotorická cvičení
 • 9:00 - 9:15 pohybová chvilka
 • 9:15 - 9:40 svačina
 • 9:40 - 10:00 komunitní kruh
 • 10:00- 11:00 téma dne
 • speciální program pro předškoláky: pondělí 10:00 - 11:00, středa 8:30 - 10:00)
 • 11:00 - 12:00 pobyt venku
  12:00 - 12:45 hygiena, oběd
 • 12:45 - 13:00 odchod dětí po obědě domů, ostatní příprava na odpočinek, odchod dětí z dětské skupiny při polodenní docházce po pohádce ve 13:30
 • 13:00 - 14:30 pohádka, odpočinek
 • 14:30 - 15:00 hygiena, svačina
 • 15:00 - 16:30 volná hra, řízená činnost na přání dětí / pobyt venku, odchod dětí domů

Program jednotlivých dní i časy jednotlivých aktovot se mohou dle aktuálních potřeb změnit. Děkujeme za pochopení.

Rodiče přichází s přihlášenými dětmi od 7:30 do 9:00 hod. (Pozdější příchod je možný - ovšem na základě předchozí domluvy s lektorem). Dřívější příchod či pozdější vyzvednutí je možné na základě dohody za příplatek.

Rodiče přivádějí děti do RC Rozmarýn zdravé, bez příznaků nemoci či infekce. Rodiče oznamují lektorovi jakékoli skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte, a to i ty, které se udály mimo RC Rozmarýn (např . večerní nevolnost). Rodič je povinen informovat RC Rozmarýn o výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či o výskytu vší.

Rodiče v rodinném centru Rozmarýn

Rodiče se mohou kdykoli účastnit denního programu se svým dítětem a zapojovat se do veškerých činností (ale neměli by do nich zasahovat či narušovat jejich průběh).

Rodiče se mohou kdykoli informovat o průběhu, chování a výsledcích svých dětí, průběžně budou informováni e-mailem. V průběhu roku nabízíme možnost konzultací.

Rodiče se mohou vyjadřovat k záležitostem týkajících se RC Rozmarýn, vítáme jakýkoli způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

CHCETE SE K NÁM PŘIJÍT PODÍVAT NEBO SE PŘIHLÁSIT?