Zápis

Zápis dětí pro školní rok 2019-20 bude probíhat v květnu 2019.

Co potřebuji k zápisu:
  • zašlete nám vyplněnou přihlášku e-mailem na rcrozmaryn@seznam.cz nebo doručte osobně,
  • k zápisu není nutno se dostavit osobně, ani není nutno se dostavit s dítětem
  • pokud Vám potvrdíme přijetí dítka, je nutno do 3 dnů uhradit částečně vratnou zálohu a zaslat nám potvrzení o provedené platbě,
  • ostatní dokumenty (potvrzení zdravotní způsobilosti, smlouvu o zajištění péče o dítě, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení o zaměstnání, souhlasy, fotografii dítka elektronicky) postačí doručit později.

Podrobný postup přihlašování na nový školní rok ale i přihlašování v jeho průběhu naleznete v sekci Přihlašování.